Vítám Vás


Konzultace s psychologem (psychoterapeutem) je především lidské setkání, naslouchání Vašemu příběhu a komunikace o něm.

Je to čas a příležitost k vyprávění příběhu, kterému terapeut naslouchá. Avšak jedním z nejdůležitějších součástí tohoto setkání je vztah, který se mezi klientem a psychoterapeutem vytváří. Mnoho klientů tvrdí, že mají prospěch z celého procesu takového setkání, ale také se může stát, stejně jako v životě, že setkání s psychoterapeutem Vás nemusí oslovit. Každý člověk se musí rozhodnout, co je pro něj užitečné, a co ne. Cílem úvodních konzultací je pomoci klientovi se rozhodnout o tom, zda je mezi ním a terapeutem spolupráce a zda je možné se vzájemně dohodnout, na čem je možné spolupracovat, jaký je cíl klientovy změny a zda je reálný.

Následuje obvykle terapie, což je aktivní proces sebezkoumání. Psychoterapeut může nabídnout vedení a svůj pohled na daný problém, ale konečná odpovědnost za změny, je na každém z nás. Terapeut nám může ukázat novou cestu, nezaujatý pohled a také poskytnout prostor si povídat o našich pocitech, problémech nebo starostech.

Kdo je KDO

Klinický PSYCHOLOG je absolvent filosofické fakulty, má titul Mgr. nebo PhDr. Stejně jako psychiatr musí složit předepsanou atestaci z klinické psychologie a získat Osvědčení k provádění své praxe od Ministerstva zdravotnictví. Nemůže předepisovat léky, vyšetřuje testovými metodami a obvykle pracuje také jako psychoterapeut.

PSYCHOTERAPEUT je odborník (psycholog, psychiatr, někdy i jiný odborník), který kromě předpokladů k práci terapeuta, absolvoval výcvik (sebezkušenostní, teoretickou i praktickou výuku v rozsahu nadstavbové atestace) v oboru psychoterapie a obdržel od příslušného orgánu Ministerstva zdravotnictví rovněž Osvědčení o funkční specializaci. Je tedy legálně oprávněn k provozování psychoterapie ve zdravotnictví.

PSYCHIATR je lékař (titul MUDr.), který vystudoval lékařskou fakultu, složil potřebnou speciální atestaci a získal od lékařské komory Osvědčení k výkonu praxe v tomto oboru. Může předepisovat léky, nevyšetřuje psychodiagnostickými testovými metodami.


Soukromá psychologická praxe

Koněvova 64
Ostrava – Heřmanice
713 00

Kontakt

Telefon: 605 241 634
Objednání pouze telefonicky v každou celou hodinu

map

Vytvořil CreonTech.lab